Pomiar jakości powietrza – budynek szkoły podstawowej nr 15 przy ul. Szymanowskiego. Informacje jakie mierzy są dostępne na stronie:

Airly stan jakości powietrza

W naszym mieście są rozmieszczone czujniki które dają informację o jakości powietrza. Czujniki są rozmieszczone również na obiektach na naszym osiedlu.

  • ul. Kłodnicka na budynku remizy strażacka
  • ul.Sportowa – budynek po byłej szatni na boisku
  • Żabieniec – ul. Jagielońska
  • Port – ul. Żeglarska