Skład Rady oraz Zarządu Osiedla Kłodnica
na lata 2021 – 2025

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kłodnica

Tomala Dorota 
tel.: 781 436 318
mail: osiedle.klodnica@rmkk.pl

Rada Osiedla Kłodnica

 1. Buzo-Dziedzic Ewa
 2. Hadam Tomasz
 3. Nowak Damian
 4. Tomala Dorota
 5. Konieczna Bogusława
 6. Wiecheć Paweł
 7. Adamiak Adam
 8. Jurek Piotr
 9. Samborski Arkadiusz
 10. Zmarz Jagoda
 11. Nowak-Jasek Edyta
 12. Bierdzio Małgorzata
 13. Sołga Krystyna
 14. Kłosek Małgorzata
 15. Zatoń Aleksandra

Zarząd Osiedla Kłodnica

 1. Tomala Dorota – przewodnicząca.
 2. Nowak Damian – zastępca przewodniczącej.
 3. Nowak-Jasek Edyta – sekretarz.
 4. Buzo-Dziedzic Ewa – skarbnik.
 5. Hadam Tomasz – członek.