INKASENT PODATKÓW PRZYJMIE WPŁATY OD PODATKU ROLNEGO,
LEŚNEGO I NIERUCHOMOŚCI W OSIEDLOWYM DOMU KULTURY
UL. KŁODNICKA 38A WE WSKAZANYCH NIŻEJ TERMINACH:

I RATA
11.03.2024 r. (poniedziałek) – 15:30 -16:30
14.03.2024 r. (czwartek) – 15:30 -16:30
15.03.2024 r. (piątek) – 15:30 -16:30


II RATA
13.05.2024 r. (poniedziałek) – 15:30 -16:30
14.05.2024 r. (wtorek) – 15:30 -16:30
15.05.2024 r. (środa) – 15:30 -16:30


III RATA
11.09.2024 r. (środa) – 15:30 -16:30
12.09.2024 r. (czwartek) – 15:30 -16:30
16.09.2024 r. (piątek) – 15:30 -16:30


IV RATA
13.11.2024 r. (środa) – 15:30 -16:30
14.11.2024 r. (czwartek) – 15:30 -16:30