Powietrze

Na budynku szkole podstawowej nr 15 przy ul. Szymanowskiego zamontowano czujnik jakości powietrza. Informacje jakie mierzy są dostępne na stronie: Airly stan jakości powietrza W naszym mieście są rozmieszczone czujniki które dają inform ...