Powietrze

Na budynku szkole podstawowej nr 15 przy ul. Szymanowskiego zamontowano czujnik jakości powietrza. Informacje jakie mierzy są dostępne na stronie:

Airly stan jakości powietrza

W naszym mieście są rozmieszczone czujniki które dają informację o jakości powietrza. Czujniki są rozmieszczone również na obiektach na naszym osiedlu:

  • ul. Kłodnicka na budynku remizy strażacka
  • ul.Sportowa – budynek po byłej szatni na boisku
  • Żabieniec – ul. Jagielońska
  • Port – ul. Żeglarska

(Mapka potrzebuje kilku sekund zanim załaduje informacje z czujników)

temat-tablica

Tablica ogłoszeń

Członkowie rady osiedla zakasali rękawy i kącik wokół tablicy ogłoszeń zaczyna nabierać kształtów. Dbajmy wspólnie o swoje najbliższe otoczenie.