info

Część miejscowego planu zagospodarowania do konsultacji.

Prezydent Miasta zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedla Kłodnica, w rejonie ulic: Karola Szymanowskiego, Kłodnickiej, Xawerego Dunikowskiego oraz projektowanej ul. Błonie.

Projekt planu miejscowego dostępny będzie w dniach od  27 lutego 2024 r. do 25 marca 2024 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (pokój nr 6) przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach pracy Urzędu. W okresie trwania konsultacji społecznych będzie prowadzony punkt konsultacyjny: w każdy czwartek w godzinach 15:30 – 17:30 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, 47-200 Kędzierzyn-Koźle w pokoju nr 10 (parter). Spotkanie otwarte z dyskusją publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego ustaleniami odbędzie się w dniu 11 marca 2024 r. w godzinach 15:30 – 17:30 w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, sala nr 229 (I piętro).

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2024 r.


Z projektem planu miejscowego można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pod adresem: 

https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/293/23137/osiedle-
klodnica-rejon-ulic-karola-szymanowskiego-klodnickiej-xawerego-dunikowskiego-oraz-
projektowanej-ul-blonie


Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pod numerem telefonu 77/482-33-62.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *